La comercialització de vi de la terra de Formentera augmentà l’any 2017 en més d’un 20 %
( 19/02/18 )

Segons la Diagnosi que elabora l’Institut de Qualitat Agroalimentària, el volum de vi comercialitzat de vi de la terra de Formentera fou de 198 hl, el que representa un augment respecta l’any 2016 de més del 20 %.

 

El principal mercat, amb 138 hl, segueix essent les Illes Balears, bàsicament la pròpia illa de Formentera, emperò destaca que les vendes a la resta d’Espanya de més 54 hl de vi, representaren una augment de més del 120 % respecta l’any anterior.

La comercialització de vi de la terra de Formentera augmentà l’any 2017 en més d’un 20 %  - Notícies - Illes Balears - Productes agroalimentaris, denominacions d'origen i gastronomia balear
Logo Govern