EEUU va esser el principal mercat exterior de la IGP Gin de Mahón
( 14/08/18 )

Del total de litres comercialitzats de Gin de Mahón durant l’any 2017, 7.987 litres ho foren comercialitzats als Estats Units.

 

Aquest valor representa més del 59 % del volum total comercialitzat a països tercers.

 

Cal destacar que aquest volum comercialitzat als Estats Units l’any 2017 va  augmentar en més d’un 11 % respecte l’any anterior.

 

Logo Govern