El 13% de les persones de Mallorca manifesten que compren Vi de la terra Mallorca
( 01/07/19 )

L’any 2018 la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, en col·laboració amb l’empresa SEMILLA SAU, han desenvolupat un estudi en relació al consum d’aliments de les Illes Balears amb Denominació d’Origen Protegida (DOP) o Indicació Geogràfica Protegida (IGP).

 

El treball de camp es va desenvolupar a Mallorca el mesos de juliol i agost i es van entrevista 518 persones residents a Mallorca que compraven aliments.

 

Es poden consultar les característiques de la mostra i el lloc de les entrevista en el link annexo.

 

L’estudi conclou que el 13% de les persones entrevistades compren Vi de la terra Mallorca, dels esmentats consumidors un 17% manifesten ser consumidors habituals (cada setmana) i un 83%  el consumeixen esporàdicament

 

L’any 2018 es comercialitzaren a les Illes Balears 1,6 milions de litres de Vi de la terra   Mallorca, la qual cosa suposa un increment del 5,5% en relació a 2017

 

En relació al perfil del consumidor de Vi de la terra Mallorca s’observa que son persones majors de 46 anys que viuen a la part forana.

 

El 13% de les persones de Mallorca manifesten que compren Vi de la terra Mallorca - Notícies - Illes Balears - Productes agroalimentaris, denominacions d'origen i gastronomia balear
Logo Govern