El 35% de les persones de Mallorca manifesten que consumeixen vi de les Illes Balears
( 07/10/19 )

L’any 2018 la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, en col·laboració amb l’empresa SEMILLA SAU, han desenvolupat un estudi en relació al consum d’aliments de les Illes Balears.

 

El treball de camp es va desenvolupar a Mallorca el mesos de juliol i agost i es van entrevista 518 persones residents a Mallorca que compraven aliments.

 

Es poden consultar les característiques de la mostra i el lloc de les entrevista en el link annexo.

 

L’estudi conclou que un 56% de les persones de Mallorca consumeixen vi, de les quals el 63% consumeixen vi de les Illes Balears; la qual cosa representa un 35% dels consumidors. Cal dir que la majoria de persones consumeixen vi de les Illes de manera esporàdica, únicament el 10% indica que compra vi de les Illes cada setmana.

El 35% de les persones de Mallorca manifesten que consumeixen vi de les Illes Balears - Notícies - Illes Balears - Productes agroalimentaris, denominacions d'origen i gastronomia balear
Logo Govern