Comercialització de la IGP Sobrassada de Mallorca de l’any 2019
( 29/07/20 )

L’any 2019 la Indicació Geogràfica Protegida "Sobrassada de Mallorca" comercialitzà 2.059 tm de sobrassada, de les quals 147 tones ho foren de sobrassada de Mallorca de porc negre.

 

Els principal mercat segueix sent el nacional, emperò destaca el fort increment del  mercat exterior amb la Unió Europea amb un  22.5 % més que a l’any anterior.

 

Del total de la producció comercialitzada de Sobrassada de Mallorca durant l’any : 490 tm foren comercialitzats a les pròpies Illes Balears, 1.428 tm es comercialitzaren a la resta de l’estat, 135 es comercialitzaren a països de la Unió Europea i 6 tm s’exportaren a tercers països.

 

Dels països de la Unió Europea, el principals mercat foren el mercat francès amb més del 60 % i l’alemany amb quasi un 27 % del total comercialitzat a la UE.

 

Pel que fa a tercers països, el principal mercat segueix sent l’andorrà amb més del 78 % del volum comercialitzats a països de fora de la UE.

 

Comercialització de la IGP Sobrassada de Mallorca de l’any 2019  - Notícies - Illes Balears - Productes agroalimentaris, denominacions d'origen i gastronomia balear
Logo Govern