Marques de Garantia
PMS

Les carns amb la marca de garantia PMS són carns de porc de races i encreuaments seleccionats per la qualitat de les carns que proporcionen.

L'Associació Provincial de Productors de Bestiar Porcí de Balears va crear i registrar la marca PMS amb l'objectiu d'oferir, al mercat, un producte de qualitat diferenciada i garantida.

La marca PMS garanteix:

- La qualitat i la traçabilitat de cada peça de carn emparada sota la marca PMS.

- El control de l'alimentació dels animals.

- Mètodes de producció respectuosos amb el medi ambient.

- El benestar dels animals.

Per a l'obtenció d'una carn amb les característiques sensorials desitjades s'ha realitzat una rigorosa selecció genètica, i es controlen l'alimentació, el maneig i les condicions de sacrifici i de comercialització de la carn. Segons el reglament de la marca de garantia els porcs han de ser de les races: Duroc, Landrace, Pietrain, Blanc Belga i Large White, o dels encreuaments de les races autoritzades. L'alimentació dels animals es basa amb un mínim d'un 60% de cereals i lleguminoses incorporant, en el pinso de finalització, un mínim d'un 2% de garrova mallorquina. El maneig evita al màxim l'estrès i garanteix el benestar dels animals els quals, prèviament al sacrifici, són sotmesos a repòs i dejuni.

Les canals dels animals són controlades, i es desqualifiquen les de conformitat tipus O i P, per garantir-ne la seva uniformitat i qualitat.

El reglament de la marca PMS classifica les canals, d'acord amb el seu pes, en les següents tipus:

- Porcellet: amb un pes de la canal fins a 6,5 kg.

- Porcella: amb un pes de la canal de 6,5 a 13 kg.

- Porc: femelles i mascles castrats i encebats amb un pes de la canal de 60 a 90 kg.

- Porc gras: femelles i mascles castrats amb un pes de la canal superior als 100 kg.

La carn amb la marca de garantia PMS es comercialitza refrigerada i amb el logotip identificatiu, afegint en les presentacions envasades una contraetiqueta numerada.

Dades de producció

Any 2018

Explotacions: 2

Animals sacrificats:

Porcs: 600

Porcells: 4.800

 

Asociación Provincial Productores Ganado Porcino de Baleares
Via d'Alemanya, 2-3r PALMA 07003
Tel. 971 20 66 14
Fax: 971 75 72 68

Estadístiques
Logo Govern