Recursos
Unitats didàctiques
Les unitats didàctiques són un material amb el qual es pot contribuir, des d'una perspectiva lúdica i motivadora, al tractament de continguts tan fonamentals per a l'educació dels nins i nines com són l'alimentació i la nutrició, dins l'àrea del medi natural, social i cultural.

Cada unitat s'estructura en dues parts: una primera d'activitats prèvies, amb les quals es pretén una aproximació al coneixement d'un aliment concret, i una segona de caire pràctic, en la qual es proposen exercicis per a aprendre les característiques sensorials, químiques i físiques de l'aliment.
Logo Govern